festen Biokraftstoffe

Erneuerbare-Energien-Institut Entwicklung

Biomasa, będąc jednym z trzech największych źródeł energii odnawialnej, powstaje w procesie biodegradacji odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Kotły na paliwa stałe produkowane z biomasy to urządzenia, które wykorzystują zdolność przewodzenia ciepła paliw naturalnych w celu ogrzania domów i podgrzania wody. Są to skompletowane bloki ze sprawnością wynoszącą 90%. Zaletą takich kotłów jest: nieznaczna ilość zanieczyszczeń i mała ilość sadzy około 5% masy, odpowiednio do paliwa wyjściowego. Ta sadza dzięki swojemu unikalnemu składowi, który zawiera użyteczne minerały, może być wykorzystana jako nawóz.
Wytrzymałość i fakt, że nie trzeba zajmować się obsługą kotłów sprawiają, że ich posiadacze mogą z nich korzystać około 15 lat. Wybór kotła na paliwa stałe produkowane z biomasy - to wybór wspaniałego, długotrwałego systemu grzewczego z niskim zużyciem paliwa będącego alternatywą do tradycyjnego kotła.

Die Menschen sind immer bemüht, neue Quellen erneuerbarer Energien zu finden, so dass es nicht verwunderlich ist, dass sie sich besonders für Wasser und ihre Vielseitigkeit interessieren. Dementsprechend wurde viel Aufwand in die Gewinnung von Energie aus Gezeiten- und Wellenenergie gerichtet, die als kreisförmige Bewegungen von Wassermolekülen definiert sind, die durch Wind verursacht werden, der die Wasseroberfläche durch Reibung bewegt.